Bạn đã đăng ký xét tuyển thành công!

Một email xác nhận thông tin từ Cao đẳng Quốc tế BTEC - thuộc Tổ chức giáo dục FPT - đã gửi vào hòm thư bạn đăng ký, bạn hãy kiểm tra hòm thư để chắc chắn đã nhận được.

Nhà trường sẽ trực tiếp liên hệ với bạn trong vòng 48h, cảm ơn bạn!

Về trang chủ