Thầy David Milso

Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

Trình độ học vấn

  • B.S – Media Arts and Science New Media (Đại học Indiana, Mỹ)
  • Chứng chỉ: Applied Computer Science

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Bắt đầu công việc giảng dạy tại Việt Nam từ năm 2017, thầy David luôn gắn bó với vai trò giảng viên tại BTEC FPT.
  • Chuyên gia Developer với 6 năm kinh nghiệm phân tích hệ thống và hơn 10 năm lập trình phát triển ứng dụng và website (JavaScript, HTML, ColdFusion, VB.Net, ASP.Net cũng như một số nền tảng phát triển back-end).