Cô Hồ Phương Thảo

Giảng viên tiếng Anh

Trình độ học vấn

  • Cử nhân ngoại ngữ (Đại học Hà Nội)
  • Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)
  • Chứng chỉ IELTS: 8.5

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Cô Hồ Phương Thảo đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC, IELTS và SAT tại các trung tâm lớn như Học viện Toeic Academy (2015 – 2018), Happy Math Centre (2016-2018) và từng nắm chức Trưởng phòng đào tạo tại trung tâm tiếng Anh Mastery English.