Cô Phạm Thị Phượng

Trưởng bộ môn Thiết kế đồ họa

Trình độ học vấn

  • Cử nhân ngành Nghệ thuật công nghiệp (Đại học Yersin, Mỹ)
  • Thạc sỹ ngành Văn hóa học (Đại học văn hóa Hà Nội)

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Cô Phạm Thị Phượng từng có kinh nghiệm giảng dạy tại các đơn vị nổi tiếng như: Học viện VTC (2011-2012), Cao đẳng FPT Polytechnic (2013-2018)…