Thầy Phạm Xuân Hùng

Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

Trình độ học vấn

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh (Đại học Ngoại ngữ)
  • Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Bedfordshire, Singapore)
  • Chứng chỉ: English and Immigration training

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Thầy Phạm Xuân Hùng có nhiều năm công tác giảng dạy tại các đơn vị uy tín như Viện Quản trị và Công nghệ FSB (2012 – 2015) và Đại học Greenwich (2016 – 2018).