Cao đẳng quốc tế BTEC FPT

Xét tuyển học bạ THPT
điểm tổng kết HK 1 lớp 12 từ 6.0