Bạn đã gửi hồ sơ thành công!

Một email xác nhận thông tin từ Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT đã gửi vào hòm thư bạn đăng ký, bạn hãy kiểm tra hòm thư để chắc chắn đã nhận được.

Nhà trường sẽ trực tiếp liên hệ với bạn trong vòng 24h, cảm ơn bạn!

Về trang chủ